Hlavní obsah

technisch

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Support: technischer Supporttechnická podpora

Fortschritt: technischer Fortschritttechnický pokrok

Revolution: die industrielle/technische Revolutionprůmyslová/technická revoluce

zastávka: technischer Halttechnická zastávka

normalizace: eine technische Normungtechnická normalizace

rys: die technische Zeichnungtechnický rys

výkres: eine Schulzeichnung/technische Zeichnungškolní/technický výkres

Gebrechen: ein technisches Gebrechendefekt, technická (zá)vada