Hlavní obsah

stumpfer

stumpftupý

Stumpfzbytek, rest, pahýl

Vyskytuje se v

Stumpf: mit Stumpf und Stielod kořene, od základu úplně beze zbytku

úhel: ein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkelgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

bezduchý: einen stumpfen Blick habenmít bezduchý pohled

otupit: die Axt stumpf machenotupit sekeru

tupý: einen stumpfen Bleistift spitzenořezat tupou tužku

ztupit: Sie machte das Messer stumpf.Ztupila nůž.

stumpf: einen stumpfen Bleistift spitzen müssenmuset ořezat tupou tužku