Hlavní obsah

Stick

Vyskytuje se v

fleška: die Datei auf den USB-Stick kopierenzkopírovat soubor na flešku

vyšít: ein Monogramm auf etw. Akk (auf)stickenvyšít monogram na co