Hlavní obsah

Soul [soːl]

Der, podstatné jméno~s

  • soul