Hlavní obsah

scéna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jeviště) die Szene, die Bühneobjevit se na scéněauf der Szene erscheinennávrat na scénuRückkehr auf die Bühne
  2. (divadlo) das Theater
  3. (triková ap.) die Szene, der Auftrittbojová/milostná scénadie Kampfszene/Liebesszene

Vyskytuje se v

davový: die Massenszenendavové scény ve filmu

postelový: die Bettszenefilm. postelová scéna

zamilovaný: die Liebesszenezamilovaná scéna

stylizovat: die Szene stilisierendiv. stylizovat scénu

tříštit se: Die politische Szene splittert sich auf.Politická scéna se tříští.

Szene: j-m eine Szene machenudělat komu scénu

scéna: auf der Szene erscheinenobjevit se na scéně