Hlavní obsah

rozhořčení

Vyskytuje se v

rozhořčený: erbitterter Protestrozhořčený protest

rozhořčit: Sein Verhalten hat mich erbittert.Jeho chování mě rozhořčilo.

rozhořčit se: sich über j-s Achtlosigkeit entrüstenrozhořčit se nad čí nevšímavostí

rozhořčení: seine Erbitterung verbergenzakrývat své rozhořčení