Hlavní obsah

reklama

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (doporučování zboží ap.) die Werbung, die Reklamepřen. dělat komu/čemu reklamufür j-n/etw. eine Werbung machen
  2. (reklamní prostředky) die Werbung, die Reklameneonová reklamadie Neonreklame

Vyskytuje se v

prestižní: die Prestigewerbungprestižní reklama

televizní: die Fernsehwerbungtelevizní reklama

bombastický: die neue bombastische Werbungnová bombastická reklama

efektní: eine effektvolle Werbungefektní reklama

neonový: die Neonreklame, die Leuchtreklameneonová reklama

trkat: Die Werbung, die in die Augen sticht.Reklama, která trká do očí.

vsunout: eine Werbung in den Film einfügenvsunout do filmu reklamu

zblbnout: die Zuschauer mit der Werbung verblödenzblbnout diváky reklamou

reklama: für j-n/etw. eine Werbung machenpřen. dělat komu/čemu reklamu