Hlavní obsah

rasseln

Vyskytuje se v

Säbel: mit dem Säbel rasselnřinčet zbraněmi vyhrožovat válkou

rachotit: mit der Kette rasselnrachotit řetězem

řinčet: Der Wecker rasselt unerträglich.Budík nesnesitelně řinčí.

zachrastit: mit den Schlüsseln klimpern/rasselnzachrastit klíči