Hlavní obsah

radebrechen

Sloveso

  • lámat angličtinu ap., lámaně mluvit německy ap.ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

Vyskytuje se v

komolit: die fremde Sprache radebrechenkomolit cizí jazyk

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov