Hlavní obsah

rýha

Vyskytuje se v

hluboký: in etw. eine tiefe Rille machenudělat hlubokou rýhu do čeho

Rille: die Rillen im Felsrýhy ve skále

rýha: die Hautrilleanat. kožní rýha