Hlavní obsah

profittasti

Nechtěli jste hledat:

Profilstahlprofilová ocel

Profitprofit, zisk, prospěch

profitabelprofitový, ziskový

profitbringendprofitový, ziskový, přinášející profit

profitierenprofitovat, těžit, mít užitek/prospěch

Profitmachereiprofitování

pro formapro forma, pro formu, z formálních důvodů

Pro-forma-Rechnungpro forma faktura

profundhluboký, důkladný

Profunditätprofundita, důkladnost, hloubka