Hlavní obsah

povstání

Vyskytuje se v

povstat: sich gegen den Okkupanten erhebenpovstat proti okupantům

současně: Sie erhoben sich gleichzeitig.Povstali současně.

povstání: einen Aufstand niederschlagenpotlačit povstání