Hlavní obsah

popálit se

Dokonavé sloveso

  • sich (ver)brennen an etw. Datpopálit se o kamnasich am Ofen verbrennenpopálit se od kopřivsich an Brennnesseln verbrennen

Vyskytuje se v

popálit: sich die Finger verbrennenpopálit si prsty

popálit se: sich am Ofen verbrennenpopálit se o kamna