Hlavní obsah

optimistisch

Vyskytuje se v

nazírat: das Leben optimistisch ansehennazírat optimisticky na život

optimisticky: optimistisch in die Zukunft blickendívat se optimisticky do budoucnosti

optimistický: optimistische Ansichtoptimistický názor