Hlavní obsah

opp

Nechtěli jste hledat:

Poppop(ová hudba)

OPoperační sál

Opadědeček, děda

Opiděda, dědeček, dědoušek

Opiumraucherkuřák opia

Opponentoponent

opponierenoponovat, odporovat

opportunoportunní, vhodný, přiměřený

Opportunismusoportunismus

Opportunistoportunista, prospěchář

opportunistischoportunistický

Oppositionopozice, nesouhlas, protest

oppositionellopoziční

Oppositionsparteiopoziční strana