Hlavní obsah

Obers

Vyskytuje se v

zehntausend: die oberen Zehntausendhorních deset tisíc ti nejbohatší

Rand: der obere/untere Randhorní/spodní okraj

aufgeben: Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.

bitte: Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!

Extremität: die oberen/unteren Extremitätenhorní/dolní končetiny

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

vysoký: das Oberste Gericht, das Höchstgerichtpráv. Nejvyšší soud

číšník: den Ober rufenzavolat číšníka

galerie: im obersten Rang sitzensedět v horní galerii

hořejší: obere Lippe, die Oberlippehořejší ret

okraj: oberer/unterer Randhorní/spodní okraj

pán: Herr Oberpan vrchní

partie: die obere/untere Partiehorní/spodní partie

svrchní: obere Lippe, die Oberlippesvrchní ret

vrchní: obere Schubladevrchní zásuvka