Hlavní obsah

notgeil

Nechtěli jste hledat:

Notnouze, tíseň, nouzová situace

notfallsv nouzi, v případě nouze

notgedrungenz donucení, z přinucení, proti své vůli

Nothilfepomoc v nouzi, první pomoc

notierenzapsat, poznamenat, zaznamenat

Notierungzaznamenání, zapsání, poznamenání

nötigpotřebný, nutný, nezbytný

nötigen(při)nutit, donutit, dotlačit

nötigenfallsv případě nutnosti, bude-li to nutné, bude-li třeba

Nötigung(při)nucení, nátlak

Notizpoznámka, záznam, zápis