Hlavní obsah

nadmořský

Přídavné jméno

  • Meer(es)-, See-geogr. v nadmořské výšce tisíc metrůin einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegel

Vyskytuje se v

výška: die Höhe über dem Meeresspiegelnadmořská výška

nadmořský: in einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegelgeogr. v nadmořské výšce tisíc metrů