Hlavní obsah

národ

Vyskytuje se v

český: tschechische Nationčeský národ

historie: die Geschichte des Volkeshistorie národa

kulturní: die Kulturnationkulturní národ

orientální: die orientalischen Völkerorientální národy

primitivní: primitive Naturvölkerprimitivní přírodní národy

románský: romanische Völkerrománské národy

stmelit: Die Revolution hat das Volk zusammengeschweißt.Revoluce stmelila národ.

Volk: die Völker Afrikasafrické národy

národ: die Völkerwanderungstěhování národů