Hlavní obsah

měřit

Vyskytuje se v

centimetr: zentimetergenau messenměřit přesně na centimetry

emise: die Abgasemissionen von Motorfahrzeugen messenměřit emise motorových vozidel

stopa: Er ist 6 Fuß hoch.Měří 6 stop.

jednou: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř, jednou řež.

řezat: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř a jednou řež.

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

messen: j-s Temperatur messenměřit čí teplotu

měřit: pozorovat musternměřit (si)