Hlavní obsah

mehrfärbige

Nechtěli jste hledat:

mehrenrozmnožovat, množit, zvětšovat, rozšiřovat

vielmnohý, mnohá, mnohé

mehrfarbigvícebarevný, mnohobarevný

mehrerleiněkolikerý, různý, vícero

mehrfachněkolikanásobný, vícenásobný

mehrfachbehinderts kombinovaným postižením

Mehrfachbehindertemuž/žena s kombinovaným postižením

mehrgliederig, mehrgliedrigněkolikačlenný, několikadílný

Mehrheitvětšina

mehrheitlichvětšinový

Mehrheitswahlrechtvětšinové volební právo

mehrjährigněkolikaletý, letitý