Hlavní obsah

médium

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. odb.(zprostředkující činitel) das Mediumoptické médiumoptisches Medium
  2. (k záznamu dat) das Mediumvýp. paměťové médiumder Datenträger, das Speichermedium
  3. (sdělovací prostředek) das Mediummasové médiumdas Massenmedium

Vyskytuje se v

záznamový: die Aufnahmemedienzáznamová média

médium: das Massenmediummasové médium