Hlavní obsah

plat

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

asistentský: das Assistentengehaltasistentský plat

fixní: das Fixgehaltfixní plat

měsíční: der Monatslohnměsíční plat

nástupní: das Anfangsgehaltnástupní plat

pevný: das Festgehaltpevný plat

průměrný: das Durchschnittsgehaltprůměrný plat

úřednický: das Beamtengehaltúřednický plat

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

obstojný: passables Gehaltobstojný plat

pohádat se: mit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zankenpohádat se s nadřízeným o výši platu

poměr: die Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenpoměr mezi platy a cenami zboží

pozadu: das Gehalt im Nachhinein auszahlenvyplácet plat pozadu

uzpůsobit: die Löhne den Preisen/an die Preise angleichenuzpůsobit platy cenám

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

schmälern: das Einkommen schmälernsnížit plat

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

plat: der Monatslohn/das Jahresgehaltměsíční/roční plat