Hlavní obsah

kürzer

Vyskytuje se v

gut: kurz und gutzkrátka a dobře

kommen: zu kurz kommenpřijít zkrátka

kurz: kurz vor knappna poslední chvíli

Lüge: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Prozess: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Zeit: auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovat

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Ärmel: ein Kleid mit kurzen Ärmelnšaty s krátkými rukávy

aufflammen: Ein Feuerzeug flammte kurz auf.Zapalovač krátce vzplanul.

bündig: kurz und bündigstručně (a jasně)

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

vorher: kurz vorherkrátce předtím

cimprcampr: etw. kurz und klein hauenrozbít co na cimprcampr

doba: in kürzester Zeitv nejkratší možné době

předtím: kurz vorherkrátce předtím

stručně: kurz und bündig, klipp und klarstručně a jasně

zkratka: verkürzt, kurzve zkratce

donedávna: Bis vor kurzem galt es.Donedávna to platilo.

hledat: den kürzesten Weg suchenhledat nejkratší cestu

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

krátký: eine kurze Pausekrátká přestávka

načas: j-n/etw. auf kurze Zeit besuchennačas navštívit koho/co

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

nato: kurz daraufkrátce nato

nedávný: bis vor kurzer Zeitdo nedávné doby

obsah: ein kurzer Artikelinhaltstručný obsah článku

odběhnout: das Büro kurz verlassenodběhnout si na chvíli z kanceláře

odmlčet se: Der Redner hielt kurz inne.Řečník se krátce odmlčel.

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

opět: Kurze Röcke sind wieder in.Krátké sukně jsou opět módní.

osmahnout: Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.Nejprve musíš maso krátce osmahnout.

potichu: Sei kurz still!Buď chvíli potichu!

před, přede: vor kurzempřed nedávnem

vydechnout: Ich muss kurz Luft holen.Musím si na chvíli vydechnout.

vzhlédnout: Sie sah kurz vom Frühstück auf.Krátce vzhlédla od snídaně.

zavolat si: Ich muss kurz telefonieren.Musím si zavolat.

zkrátka: kurz und gutzkrátka a dobře

noha: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

proces: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat krátký proces s kým/čím

přijít: zu kurz kommenpřijít zkrátka

Bein: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.