Hlavní obsah

knytte

Nechtěli jste hledat:

Ketteřetěz

kettenpřipoutat, přivázat řetězem

kitten(s)tmelit, (za)kytovat

Kutte(mnišská) kutna

Knetemodelína, plastelína

knetenhníst, propracovat

knotenuvázat (si), zavázat (si)

Knotenuzel

Knuteknuta, karabáč

knutenbičovat, mrskat

Klunkerpřívěšek, medailon

knabbernchroupat, křoupat, pojídat

Knabechlapec, hoch

knabenhaftchlapecký

Knacklupnutí, prasknutí, chrupnutí

Knäckebrotkřehký chléb, knäckebrot

knackenpraskat, křupat , vrzat

Knackeršpekáček, vuřt, buřt

knackigkřupavý, čerstvý

Knacklautprasknutí, zapraskání