Hlavní obsah

jump address

Nechtěli jste hledat:

Lumplump, darebák

lumpenflámovat, hýřit

Lumpencár, hadr

Pumppůjčka

pumpenpumpovat, čerpat

Joystickjoystick

Jubeljásot, jásání

Jubelfestjubilejní slavnost

Jubeljahrjubilejní rok

jubelnjásat, plesat, radovat se

Jubilarjubilant, oslavenec

Jubiläumjubileum, výročí

jubilierenjásat, radovat se

juchzenzajásat

juckelnpoposed(áv)at