Hlavní obsah

jednoletý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

jednoletý: ein einjähriges Kindjednoleté dítě