Hlavní obsah

inici��la, inici��lka

Nechtěli jste hledat:

Inhumanitätnehumánnost, nelidskost

initialiniciální, počáteční, začáteční

Initialeiniciála, počáteční velké písmeno

Initiantiniciátor, podněcovatel

initiativiniciativní, aktivní

Initiativeiniciativa, popud, podnět

Initiatoriniciátor, původce

initiiereniniciovat, vyvolat, dát podnět

Initiierunginiciování, podněcování

Injektioninjekce