Hlavní obsah

infantrymen

Nechtěli jste hledat:

ineinanderpassenpasovat do sebe

Infanterieinfanterie, pěchota

Infanteristinfanterista, pěšák, příslušník pěchoty

infantilinfantilní, nevyspělý, dětinský

Infantilitätinfantilita, infantilnost, dětinskost

Infarktinfarkt

Infektioninfekce, nákaza

Infektionsabteilunginfekční oddělení

Infektionsgefahrnebezpečí infekce

Infektionskrankheitinfekční nemoc