Hlavní obsah

indukovan��

Nechtěli jste hledat:

indossierenindosovat, převést, žirovat

Induktionindukce

Induktionsstromindukční proud

induktivinduktivní

industrialisieren(z)industrializovat, zprůmyslnit

Industrialisierungindustrializace, zprůmyslnění

Industrieprůmysl, průmyslová výroba

Industrieanlageprůmyslové zařízení

Industriebetriebprůmyslový podnik

Industriegebietprůmyslová oblast