Hlavní obsah

hrdě

Vyskytuje se v

hrdý: eine hochmütige Redehrdá řeč

vztyčit: Er hat den Kopf stolz erhoben.Vztyčil hrdě hlavu.

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

hrdě: etw. stolz ablehnenhrdě odmítnout co