Hlavní obsah

hott

Citoslovce

  1. hot pokyn koni k jízdě doleva
  2. hije, hyje