Hlavní obsah

horchen

Vyskytuje se v

vyzvídat: Sie horchte die Mutter vorsichtig aus.Vyzvídala opatrně na mamince.

horchen: an der Tür horchenposlouchat za dveřmi