Hlavní obsah

größerer

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

hodně: být o hodně většíviel größer sein

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

anstacheln: pobídnout koho k vyšším výkonůmj-n zu größeren Leistungen anstacheln

beträchtlich: podstatně rychlejší/větší, než ...beträchtlich schneller/größer, als ...

větší: koupit si větší byteine größere Wohnung kaufen