Hlavní obsah

froh

Vyskytuje se v

Ostern: Frohe Ostern!Veselé Velikonoce!

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

šťastný: Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

veselý: frohen Mutes seinbýt veselé mysli

moc: Ich wäre sehr froh.Byl bych moc rád.

rád: Ich bin froh, dass ...Jsem rád, že ...

radostný: j-m frohe Festtage wünschenpřát komu radostné svátky

tedy: Da bin ich aber froh.To jsem tedy rád.

Velikonoce: Ich wünsche dir frohe Ostern!Přeji ti veselé Velikonoce!

velmi: Ich bin sehr froh, dass ...Jsem velmi rád, že...

froh: Frohe Weihnachten!Veselé Vánoce!