Hlavní obsah

fressen

Vyskytuje se v

Scheunendrescher: essen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescherjíst/žrát jak nezavřený

koryto: aus einem Trog fressenžrát z koryta

požírat: Katzen fressen Mäuse.Kočky požírají myši.

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

žrádlo: Der Fraß ist nicht zum Essen.To žrádlo se nedá jíst.

žrát: Der Hund frisst gierig.Pes žere hltavě.

zobat: j-m aus der Hand fressenexpr. zobat komu z ruky

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!