Hlavní obsah

expletive

Nechtěli jste hledat:

Expertiseexpertiza, znalecký posudek

Explikationexplikace, vysvětlení, výklad

explizierenexplikovat, vysvětlit, objasnit

explizitexplicitní, výslovný, zřetelný

expliziteexplicitně, podrobně, srozumitelně

explodierenexplodovat, vybuchnout

Explosionexploze, výbuch

explosionsartigexplozivní, prudký

Explosionsgefahrnebezpečí exploze

Explosionsmotorspalovací motor