Hlavní obsah

entschwefeln

Sloveso

  • odsířit, zbavit síryRauchgase aus Kohlekraftwerken entschwefelnodsířit zplodiny z tepelných elektráren

Vyskytuje se v

entschwefeln: Rauchgase aus Kohlekraftwerken entschwefelnodsířit zplodiny z tepelných elektráren