Hlavní obsah

einverstanden

Přídavné jméno

  • srozuměnýmit etw. einverstanden seinbýt srozuměný s čímEinverstanden!Dohodnuto!, Platí!

Vyskytuje se v

erklären: sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlas

plácnout si: Einverstanden.Plácneme si.

princip: Im Prinzip bin ich einverstanden.V principu souhlasím.

srozuměný: Ich bin damit einverstanden.Jsem s tím srozuměn.

einverstanden: mit etw. einverstanden seinbýt srozuměný s čím