Hlavní obsah

einverstanden

Přídavné jméno

  • srozuměnýmit etw. einverstanden seinbýt srozuměný s čímEinverstanden!Dohodnuto!, Platí!

Vyskytuje se v

erklären: sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlas

plácnout si: Plácneme si.Einverstanden.

princip: V principu souhlasím.Im Prinzip bin ich einverstanden.

srozuměný: Jsem s tím srozuměn.Ich bin damit einverstanden.