Hlavní obsah

einhundertdreißigster

Nechtěli jste hledat:

einensjednotit, spojit

ein, eine, einnějaký/nějaká/nějaké, jeden/jedna/jedno

ein, eine, einjeden/jedna/jedno

einhundertjedno sto

Einhüllungzahalení, zabalení, obal

einigjednotný, souhlasný, shodný

einig(er,e,es)někteří, několik

einige Malněkolikrát

einigensjednotit, sloučit, spojit

einigermaßenvcelku, celkem, v podstatě

Einigkeitjednota, jednotnost, souhlas

Einigungsjednocení, shoda, jednota

einimpfennaočkovat