Hlavní obsah

divlji

Nechtěli jste hledat:

ditorovněž, taktéž, podobně

Divadiva

divergentdivergentní, odlišný, odchýlený

Divergenzdivergence, neshoda, různost

divergierendivergovat, rozcházet se, různit se

Diversifikationdiverzifikace

diversifizierendiverzifikovat

Dividenddělenec

Dividendedividenda, podíl na zisku

Dividendenausschüttungvyplácení dividend