Hlavní obsah

diphthongieren

Sloveso

  • diftongizovat