Hlavní obsah

Untersuchung

Vyskytuje se v

durchführen: eine Untersuchung durchführenprovést šetření

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

prohlídka: ärztliche Untersuchunglékařská prohlídka

průzkum: planmäßige Untersuchung der Erdeplánovitý průzkum půdy

předoperační: präoperative Untersuchungpředoperační vyšetření

sociologický: eine soziologische Untersuchungsociologický průzkum