Hlavní obsah

Mutter

Die, podstatné jméno~, -ü-

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

alleinerziehend: alleinerziehende Mutterosamělá matka

ledig: eine ledige Mutter werdenstát se svobodnou matkou

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

Ebenbild: Sie ist das Ebenbild ihrer Mutter.Je věrným obrazem své matky.

euer: eu(e)re Muttervaše matka

frech: zu seiner Mutter frech seinbýt drzý na svou matku

für: Ich habe es für Mutter unterschrieben.Podepsal jsem to za matku.

kleben: Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.Dítě velmi visí na své matce.

prachtvoll: Sie ist eine prachtvolle Mutter.Je skvělá matka.

selbst: selbst die Mutterdokonce i maminka

Vorsicht: hovor. žert. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!Opatrnost je matka moudrosti!

matka: Mutter Oberinmatka představená

představená: Mutter Oberinmatka představená

být: Die Mutter ist heute traurig.Matka je dnes smutná.

jen: Er hat nur die Mutter.Má jenom matku.

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

matice: die Mutter anziehenutáhnout matici

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

pečlivý: eine sorgsame Mutterpečlivá matka

podobat se: Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.Podobá se své matce.

porcovat: Die Mutter portioniert das Essen.Maminka porcuje jídlo.

přisát se: Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.Dítě se přisálo matce k prsu.

suplovat: j-m die Mutter ersetzensuplovat komu matku

tulit se: sich an die Mutter schmiegentulit se k matce

vstříc: seiner Mutter entgegenlaufenběžet vstříc matce

vylekat: die Mutter zu Tode erschreckenvylekat matku k smrti

vyzvídat: Sie horchte die Mutter vorsichtig aus.Vyzvídala opatrně na mamince.

vzrušit: Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.Matčin telefonát ji vzrušil.

zarmoutit: die Mutter betrübenzarmoutit matku

zpovídat: Meine Mutter fragte mich lange aus.Matka mě dlouho zpovídala.

držet se: der Mutter an der Schürze hängendržet se máminých sukní

Mutter: eine werdende Mutternastávající matka