Hlavní obsah

Genauigkeit

Vyskytuje se v

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností

přesnost: die Genauigkeit der Berechnungenpřesnost výpočtů

spočívat: Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.Úspěch spočívá v přesnosti.