Hlavní obsah

Gefangene

Vyskytuje se v

Feuer: Feuer fangenvzplanout, začít hořet

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Hecht: Hechte fangen/angelnchytat/lovit štiky

human: Gefangene human behandelnzacházet humánně s vězni

anfangen: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

Fang: der Fang von Bärenlov medvědů

Fisch: Fische fangenchytat ryby

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

vydání: die Auslieferung der Gefangenenvydání zajatců

léčka: den Fuchs in der Falle fangenchytit lišku do léčky

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

nastat: Der Herbst fing an.Nastal podzim.

nepřítel: den Feind gefangen nehmenzajmout nepřítele

odpředu: Wir fangen von vorne an.Začněme odpředu.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

past: etw. in der Falle fangenchytit co do pasti

postřílet: die Gefangenen niederschießenpostřílet zajatce

propuštěný: entlassene Gefangenepropuštění vězni

připoutat: den Gefangenen an einen Baum fesselnpřipoutat zajatce ke stromu

rozesmát se: Er fing an, laut zu lachen.Hlasitě se rozesmál.

rozhoupat se: Der Steg fing an zu schaukeln.Lávka se rozhoupala.

rozhovořit se: Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.Rozhovořil se o svých problémech.

roztrhnout: Der Gefangene hat die Handschellen zerrissen.Zajatec roztrhl pouta.

ryba: Fische fangen/angelnchytat ryby

slepnout: Im Alter fing er an, blind zu werden.Ve stáří začal slepnout.

spoutaný: ein mit dem Seil gefesselter Gefangenerzajatec spoutaný provazem

štika: einen Hecht fangenchytit štiku

tedy: Also fangen wir an.Začněme tedy.

ulovit: einen Karpfen fangenulovit kapra

vězeň: den Gefangenen auf freien Fuß setzenpropustit vězně na svobodu

věznit: einen Verbrecher gefangen haltenvěznit zločince

vřít: Das Wasser fängt an zu kochen.Voda začíná vřít.

vtáhnout: Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.Detektivka ho zcela vtáhla.

vyburcovat: die Gefangenen zum Widerstand aufrüttelnvyburcovat zajatce k odporu

vychytat: Wir haben alle Mäuse gefangen.Vychytali jsme všechny myši.

vystihovat: Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.

vztekat se: Das Kind fängt an zu wüten.Dítě se začíná vztekat.

začínat: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

zajatec: j-n als Gefangenen nehmenvzít koho jako zajatce

zavléct: Die Soldaten schleppten die Gefangenen ins Lager.Vojáci zavlekli zajatce do tábora.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

fangen: sich fangenchytit se do pasti ap.