Hlavní obsah

desondanks

Nechtěli jste hledat:

deskriptivdeskriptivní, popisný, popisující

desolatdezolátní, neutěšený

Desorganisationdezorganizace, ztráta pořádku

desorganisiertdezorganizovaný, špatně organizovaný

desorientierendezorientovat

Desorientierungdezorientace, zmatenost

Desoxyribonukleinsäuredeoxyribonukleová kyselina

despektierlichdespektní, opovržlivý

Desperadodesperát, pučista, politický rozvraceč