Hlavní obsah

Ratschlag

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

Části slova

Rat

Vyskytuje se v

dávat: auf j-s Ratschläge hörendávat na rady koho

mravoučný: moralische Ratschlägemravoučné rady

rada: bei j-m einen Ratschlag suchenhledat u koho radu

rozdávat: j-m wertvolle Ratschläge gebenpřen. rozdávat cenné rady komu

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu