Hlavní obsah

Paradies

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. náb.ráj, eden, rajská zahradaein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji
  2. náb.nebe, ráj opak peklains Paradies eingehenvejít do nebe
  3. für j-n ráj pro koho běžkaře ap.

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. das Paradies auf Erden ráj na zemi

Vyskytuje se v

ráj: das Paradies auf Erdenráj na zemi

země: das Paradies auf Erdenráj na zemi

pozemský: irdisches Paradiespozemský ráj

nebe: ein Paradies auf Erden habenmít nebe na zemi

Paradies: ein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji