Hlavní obsah

erstaunen

Vyskytuje se v

setzen: j-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasu

údiv: stumm vor Erstaunen seinoněmět údivem

oslnit: Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.Oslnil mě svými znalostmi.

třeštit: Sie starrte ihn erstaunt an.V úžasu na něj třeštila oči.

užasnout: über die Mächtigkeit des Bauwerks erstaunenužasnout nad mohutností stavby